Aanmelden

Om uw kind aan te melden bij OBS De Hoekstee kunt u contact opnemen met school (0521-381320) of een mail sturen naar hoekstee@talentwesterveld.nl

Of download het aanmeldformulier en het toestemmingsformulier gegevensverwerking hieronder en stuur deze naar bovenstaand e-mailadres. We nemen dan contact op om een afspraak te maken.

aanmeldformulier voor OBS De Hoekstee
Toestemmingsformulier gegevensverwerking (AVG)

Nieuwe gezinnen worden uitgenodigd voor een kennismakings- en intakegesprek met de directeur. Dit gesprek wordt gepland ongeveer 6 weken voordat uw zoon/dochter 4 jaar wordt. Vervolgens wordt een gesprek gepland tussen leerkracht, ouder en kind voor verdere kennismaking op groepsniveau.

Gaat een broertje of zusje reeds naar onze school, dan wordt het intakegesprek door de leerkracht gedaan.