Kanjertraining op De Hoekstee

 

Vanuit de theorie van de kanjer-training houden we ons aan de vijf basisregels:
• Niemand speelt de baas
• Niemand doet zielig
• We lachen elkaar niet uit
• We helpen elkaar
• We vertrouwen elkaar

Het principe van de Kanjertraining bestaat uit het bewust worden van vier manieren van reageren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van vier typetjes:

Konijn (gele pet): Te bang, vermijdend, faalangstig en stil. Het konijn denkt slecht over zichzelf en goed over een ander.
Tijger (witte pet): Zichzelf, gewoon, normaal, te vertrouwen, aanspreekbaar op gedrag. De tijger denkt goed over zichzelf en de ander.
Aap (rode pet): Grapjurk, uitslover, meeloper, aansteller, malloot. De aap denkt niet goed over zichzelf, maar ook niet over de ander.
Pestvogels (zwarte pet): Uitdager, bazig, hork, pester. De pestvogel denkt goed over zichzelf, maar niet goed over de ander.

Het is verplicht om één keer in de twee jaar een herhalingsdag in te plannen. In overleg met scholen uit ons bestuur streven we ernaar om er een dagdeel per jaar van te maken. Dat komt de continuïteit ten goede.

Hier ben ik.
Het is goed dat ik er ben.
Er zijn mensen die van mij houden.
Niet iedereen vindt mij aardig.
Dat hoort zo.
Ik luister wel naar kritiek.
Ik zeg wat ik voel en wat ik denk.
Doet iemand vervelend tegen mij,
Dan haal ik mijn schouders op.
Doet iemand rot,
Dan doe ik niet mee.
Ik gedraag me als een kanjer,
Want ik ben een kanjer.