obs De Hoekstee
Werken op de Chromebook
Schoolbibliotheek

Op OBS De Hoekstee werken we met een continurooster.
De kinderen gaan naar school van 8.30 uur – 14.15 uur. Op woensdagmiddag zijn alle kinderen om 12.15 uur vrij.
De kinderen van groep 1 zijn op vrijdag om 12.00 uur vrij.
Alle kinderen eten, onder begeleiding van de leerkracht, om 12.00 uur een broodje in hun eigen klas en gaan van 12.15 uur – 12.30 uur naar buiten.
Om 12.30 uur begint het lesprogramma weer.