Drents Veiligheidslabel

Onze school is sinds 2008 in het bezit van het kwaliteitskeurmerk van het Drents Verkeersveiligheidslabel.

In 2023 vindt de herindicatie plaats en we hopen dat het keurmerk ons weer wordt toegekend.

Het Drents Veiligheidslabel helpt ons om kinderen ervaringen op te laten doen met allerlei zaken rond het verkeer.

De criteria die van toepassing zijn op het label zijn:

  • Het maken van een jaarlijks activiteitenplan verkeersveiligheid
  • Het verankeren van verkeerseducatie in alle groepen
  • Het uitvoeren van het theoretische- en praktische verkeersexamen
  • De zorg voor een veilige schoolomgeving en veilig verkeersgedrag
  • De ouders participeren in de verkeersveilige school

De kinderen doen al vanaf groep 3 praktische ervaringen op met het fietsen naar de sporthal en naar het bosbad. Ook gaat groep 7/8 om het jaar met de fiets op kamp. Daarnaast gaan de kinderen vanaf groep 5 ook regelmatig op de fiets naar excursies en voorstellingen in de omgeving van Vledder.

Enkele verkeersactiviteiten waaraan we als school deelnemen zijn:

  • Het theoretisch- en praktisch verkeersexamen (gr 8)
  • Fietscontrole gr 3 t/m 8
  • Dode hoeklessen gr 7/8
  • ANWB Streetwise (gr 1 t/m 8)

In 2021 en 2022 heeft onze school regelmatig contact gehad met de gemeente over de verkeersveiligheid rond school. Zo zijn er naar aanleiding van deze gesprekken knipperbollen geplaatst in de dorpsstraat en in 2023 zijn er nieuwe borden geplaatst om aan te geven dat de weggebruikers een schoolzone naderen.

Een veilige schoolomgeving heeft vooral te maken met het verkeersgedrag van kinderen en volwassenen. Rustig rijden en het naleven van de verkeersregels en verkeersborden is een voorwaarde.

Op dit moment hebben we geen verkeersouder meer. Wie het leuk lijkt om deze taak op zich te nemen, kan een mailtje sturen naar hoekstee@talentwesterveld.nl