obs De Hoekstee
Werken op de Chromebook
Buitenplein

Maatschappelijk werk

Helenni Tsirakos is schoolmaatschappelijk werker op OBS De Kievitshoek. Als schoolmaatschappelijk werker is zij werkzaam vanuit Welzijn Mensen Werk. Hieronder wordt toegelicht wat schoolmaatschappelijk werk inhoudt.

Het schoolmaatschappelijk werk is er voor opvoeders, leerkrachten en intern begeleiders, maar zeker ook voor de kinderen. U kunt bij schoolmaatschappelijk werk terecht wanneer u vragen heeft met betrekking tot opvoeden en opgroeien, vastloopt met bepaalde zaken waar u hulp bij kunt gebruiken, voor informatie en/of advies of wanneer u gewoon nieuwsgierig bent en kennis wilt maken. U bent ook welkom als u niet zeker weet of u bij schoolmaatschappelijk werk aan het juiste adres bent. Samen kan er dan gekeken worden of de schoolmaatschappelijk werker kan helpen en anders ervoor zorgen dat u op de juiste plek terecht komt.

Een aantal voorbeelden waarmee u naar het schoolmaatschappelijk werk kunt;

  • Mijn kind is vaak druk. Hoe kan ik daar mee omgaan?
  • Mijn kind is vaak onzeker, bang of heeft last van faalangst.
  • Hoe vergroot ik het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van mijn kind?
  • De opvoeding vind ik soms lastig, kun je mij tips en/of informatie geven?
  • Mijn kind wordt gepest.
  • Mijn partner en ik gaan scheiden, maar ik merk dat mijn kind daar last van heeft. Wat kan ik doen?

Het schoolmaatschappelijk werk heeft een onafhankelijke positie in de school, hanteert een beroepsgeheim en geeft geen gegevens aan derden, tenzij ouders daarom vragen en/of toestemming geven.

De schoolmaatschappelijk werker zal eens per twee weken (in de oneven weken) aanwezig zijn op de vrijdagochtend. U kunt vragen stellen of even binnenlopen. De schoolmaatschappelijk werker is te vinden in het kantoor van de IB’er.

U kunt via onderstaande gegevens contact opnemen voor het maken van een afspraak of om informatie op te vragen. Dit kan ook in overleg met de leerkracht van uw zoon of dochter en/of IB’er,

Mocht u vragen hebben, hulp, tips en/of adviezen willen of kennis willen maken, dan bent u van harte welkom!

Contactgegevens School Maatschappelijk Werker:
Helenni Tsirakos
Mail: h.tsirakos@welzijnmw.nl
tel:     06-22389003