Schoolgids

Schoolgids obs De Hoekstee 2023-2024

Op de website scholen op de kaart kan heel veel relevante informatie over onze school worden gevonden. Naast behaalde resultaten en andere kengetallen kan hier ook de schoolgids gedownload worden.

Naast een schoolgids hanteren wij ook een schoolreglement. Deze kan hieronder gedownload worden.
Schoolreglement OT Hoekstee Kievitshoek

Alle kinderen hebben recht op de ondersteuning die zij nodig hebben. In het ondersteuningsdocument staat ons beleid m.b.t. Zorg en begeleiding beschreven.
Intern ondersteuningsdocument