Parro

 

Op OBS De Hoekstee maken wij gebruik van Parro.

Via de website/app worden de ouders/verzorgers geïnformeerd over schoolzaken. Op Parro staan alle schoolactiviteiten in de agenda. Daarnaast worden er via Parro foto’s en filmpjes gedeeld en ouders/verzorgers kunnen zich inschrijven via de app voor oudergesprekken.

Ouders krijgen hier aan het begin van het schooljaar, of bij nieuw aanmelden van een leerling toegang tot de groep van hun kind op Parro.

Klik hier om naar de web-versie van Parro te gaan.

Ieder schooljaar ontvangen ouders een informatieboekje van de groep waarvan hun kind in de groep zit. In dit boekje schetst de leerkracht een beeld van het huidige schooljaar waarin globaal beschreven staat wat de leerlingen leren, welke activiteiten centraal staan in de groep en hoe een dag er uit ziet. Klik hieronder op groep waarvan u het informatieboekje wil inzien.

Groep 1/2
Groep 2 (2/3)
Groep 3 (2/3)
Groep 4/5
Groep 6/7
Groep 7/8