Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een groep betrokken ouders van leerlingen uit diverse groepen. Hier willen we in het kort beschrijven wie we zijn, wat we doen en waar we voor staan. De ouderraad heeft als taak om de diverse activiteiten op school (financieel) te ondersteunen zoals onder andere het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, Palmpasen, schoolreisjes en het zomerfeest. Naast financiële steun, ondersteunen wij ook vaak bij de uitvoering van de verschillende activiteiten.  Middels de ouderlijke bijdrage en de opbrengsten van het oud papier is het mogelijk om deze activiteiten te organiseren. Het is gebruikelijk dat elk gezin tweemaal per jaar meehelpt met het ophalen van het oud papier. Alleen dan kunnen wij de activiteiten blijven bieden, aangezien het oud papier de grootste bron van inkomsten is.  Daarnaast wordt geld besteed aan materialen, zoals t-shirts voor sport of andere evenementen en materialen voor op het plein. Wij vinden het belangrijk dat de ouderlijke bijdrage ten goede komt voor de leerlingen. Jaarlijks is er een zakelijke ouderavond waarin het jaarverslag wordt gepresenteerd en financiële verantwoording plaatsvindt.

Voor een uitgebreide omschrijving van de taken en verantwoordelijkheden verwijzen we naar de schoolgids op de website.

De ouderraad bestaat uit:

Inge van Dongen Secretaris
Marjolein Duiven
Elsemieke van Gemeren
Penningmeester
Joyce Boek Lid
Harmen Woudenberg Lid
Marjolein van der Helm Lid
Renate Vos Lid
Hennie Eding Personeelslid
Valerianne de Lange Personeelslid
Klaske Feenstra Voorzitter