obs De Hoekstee
Werken op de Chromebook
Buitenplein

In het Intern Ondersteuningsdocument (OID) staat beschreven hoe wij onze ondersteuning aan onderwijsbehoeften van kinderen vormgeven en welke stappen daarbij worden doorlopen.

Intern ondersteuningsdocument 22-23