obs De Hoekstee
Werken op de Chromebook
Buitenplein
maandag 15 juni 2020

Op deze dag brengen de leerkrachten op basis van observaties en toetsresultaten in kaart waar ieder kind in zijn/haar ontwikkeling staat en welke gevolgen dit voor het onderwijsaanbod voor de individuele leerling, de groep of de school heeft.

Ga terug naar de vorige pagina