obs De Hoekstee
Werken op de Chromebook
Buitenplein
vrijdag 09 augustus 2019

De hardware waar de kinderen op onze school mee werken is langzamerhand aan het verouderen en
daarnaast nemen de ontwikkelingen m.b.t. digitaal werken steeds verder toe. Om aan beide punten
tegemoet te komen wordt er per leerling van de groepen 5 t/m 8 een chromebook aangeschaft. Op deze
laptop kan elke leerling in zijn/haar eigen digitale omgeving inloggen. Die omgeving heet MOO (Mijn
Online Omgeving). Ale programma’s waar kinderen nu ook digitaal in werken, zijn dan beschikbaar door
slechts één keer in te loggen.

Waarom willen we MOO aanschaffen?
Met behulp van ICT willen we het onderwijs aan onze leerlingen actief ondersteunen door beter tegemoet
te komen aan een continue, gepersonaliseerde afstemming van instructie, oefening en feedback;
MOO stelt leerkrachten in staat informatie eenvoudiger en sneller te verzamelen, te ordenen en te
alyseren.

Wat willen we er voor wat betreft de resultaten mee bereiken?
Het verantwoord inzetten van adaptieve software binnen het taal-, reken-, lees- en wereldoriëntatie
onderwijs, dat gebruikt kan worden om zodanig te differentiëren dat meer en beter tegemoet wordt
gekomen aan talent-ontwikkeling en gepersonaliseerd onderwijs.

Gaat de laptop de leerkracht vervangen?
Zeker niet!!! Instructie is het belangrijkste onderdeel van goed onderwijs, zo blijkt ook uit onderzoeken.
Dat blijft ook zeker zo in de toekomst. De methodes (software of werken op papier) is gericht op een
eenduidige didactische aanpak, waarbij instructie een zeer belangrijke rol speelt. Bij de nieuwe
rekenmethodes van Malmberg start iedere leerling in de basistaken waarbij iedere leerling (ook de goede
rekenaars) een instructie krijgen. Van daaruit gaan ze oefenen in de basistaak en daarna naar de eigen
taken waarbij de leerkracht overzicht houdt wat de leerling doet en wanneer de leerling hulp nodig heeft.
De software maakt een duidelijke analyse per leerling en dat geeft de leerkracht inzicht in de voortgang. De
leerkracht kan de leerling eerder en directer feedback geven.

Ga terug naar de vorige pagina