obs De Hoekstee
Werken op de Chromebook
Buitenplein


Groep 7/8

In groep 7/8 zijn we met 21 kinderen en juf Roanne en juf Susan geven ons les. Juf Roanne geeft les op maandag, op dinsdag t/m vrijdag geef jus Susan les.

Naast rekenen, lezen, taal en schrijven doen we steeds projecten met de methode Alles-in-één. We kunnen hierbij op eigen niveau werken en het leuke is dat er veel doe-opdrachten bij zijn. We maken werkstukken, geven presentaties aan de klas en doen vaak opdrachten met de computer.

Door het werken met een weektaak kunnen we zelf ons werk indelen en zijn er zelf verantwoordelijk voor dat dit werk ook goed gemaakt wordt. We kijken het zelf na, maar onze juffen controleren natuurlijk wel ons werk. Als de weektaak af is en alles is verbeterd, mogen we verder gaan met onze eigen, zelf bedachte taak. In onze klas werken we veel samen, zodat we van elkaar kunnen leren.

Spreekbeurten en boekbesprekingen doen we natuurlijk ook. Bij gymnastiek leven we ons uit en we doen als groep aan alle sporttoernooien mee, die er voor scholen worden georganiseerd.

Op woensdag en vrijdag hebben de kinderen gymnastiek.

Op dinsdagmorgen krijgen de kinderen humanistische vormingslessen.

Voor meer informatie over beide groepen, kunt u het onderstaande informatieboekje bekijken.

informatieboekje groep 7 en 8

Ga terug naar de vorige pagina